"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră!"
Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
Proiect cofinanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin Fondul European de Dezvoltare Regională
Axa prioritară 2: Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare
Domeniul de Interventie 2.3: Accesul intreprinderilor la activitati de cercetare-dezvoltare şi inovare
Operaţiunea 2.3.1 - Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative

Proiect: “Sistem inovativ pentru diagnosticul precoce, stadializarea exacta si monitorizarea tratamentului pacientilor cu tumori digestive si bronhopulmonare (TRIGER)”

ID nr 983
Cod SMIS-CSNR 19782,
Contract: nr. 285/16.12.2010

Valoarea totală a proiectului este de 1.085.080 lei din care asistenţa nerambursabilă din partea FEDR este de 680.600 lei iar din bugetul national 139.400. Cofinantarea eligibila a beneficiarului este de 91.111 lei iar valoarea neeligibila a proiectului este de 173.969 lei.
Durata proiectului este de 15 luni începând cu data de 16 decembrie 2010.
Locatia proiectului: Calea Unirii, nr.32, Craiova, Dolj, Romania
Beneficiar: SC Medinsys SRL

Proiectul "Sistem inovativ pentru diagnosticul precoce, stadializarea exactă şi monitorizarea tratamentului pacienţilor cu tumori digestive şi bronhopulmonare (TRIGER)", este cofinanţat din Fondul Social European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" în baza contractului nr. 285/16-12-2010, ID nr 983 Cod SMIS-CSNR 19782 încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică în calitate de Organism Intermediar în numele şi pentru Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri în calitate de Autoritate de Management.

Obiectivul general al proiectului a constat în crearea unui spin-off inovativ care, pe baza cercetărilor din cadrul unor contracte de cercetare anterioare, să dezvolte un sistem original bazat pe covizualizare şi ghidare electromagnetică pentru diagnosticul precoce, stadializarea exactă şi monitorizarea tratamentului pacienţilor cu tumori digestive şi bronhopulmonare (TRIGER).

Originalitatea sistemului dezvoltat in cadrul acestui proiect constă în combinarea a două metode imagistice, endoscopia ultrasonografică (EUS) şi computer tomografia (CT) sau rezonanţa magnetică (RM) pentru evaluarea minim invazivă a angiogenezei în cancere cu prognostic rezervat, respectiv cancere digestive (esofagian, gastric, pancreatic, etc.) şi cancere bronho-pulmonare. Acest sistem integrat va permite evaluarea în timp real a fluxului vascular intratumoral prin EUS Doppler color cu substanţă de contrast, simultan cu imaginile corespondente achiziţionate prin CT sau RM. Tot un element de originalitate îl constituie introducerea în sistem a unei metode de orientare cu senzor electromagnetic care permite o identificare precisă a poziţiei probei ecoendoscopice şi combinarea informaţiei bi-dimensionale din endoscopie cu cea tri-dimensională din CT/RM.

Obiectivele specifice ale proiectului, finalizate cu succes au fost:

1. Dezvoltarea unei metode de evaluare în timp real a cancerelor digestive (esofagiene, gastrice, pancreatice) şi bronho-pulmonare prin examinare ecoendoscopică (EUS) cu substanţă de contrast pre- şi post-tratament.

Metoda presupune dezvoltarea unui sistem de cuantificare în timp real a vascularizaţiei tumorale, identificate în mod Doppler color şi power Doppler, permiţând astfel evaluarea în dinamică a vascularizaţiei tumorale. Ţinând cont de sensibilitatea mică a modului Doppler color şi power Doppler pentru fluxul lent şi vascularizaţia de mici dimensiuni, se va folosi o substanţă de contrast de generaţia a II-a omologată în România şi aprobată pentru utilizare în ţările EMEA (Sono-Vue, Bracco, Italy). Va fi dezvoltat un soft care să permită evaluarea în timp real a indicelui de vascularizaţie tumoral, permiţând implicit şi evaluarea dinamică a vascularizaţiei înainte şi după tratamente antitumorale (tratamente chimioterapice, radioterapice şi/sau anti-angiogenice).

2. Dezvoltarea unei metode de orientare 3D cu senzor electromagnetic a instrumentelor pentru endoscopie.

Presupune dezvoltarea unor ace de puncţie fină aspirativă cu orientare 3D cu senzor electromagnetic, care să permită vizualizarea poziţiei spaţiale în funcţie de repere externe sau de repere vizualizate prin alte metode imagistice (CT/RM).

3. Elaborarea şi testarea sistemului de co-vizualizare EUS Doppler color – CT/RM cu/fără substanţă de contrast, cu ghidare electromagnetică

TRIGER va conţine un sistem de orientare electromagnetic, un software de co-registrare şi poziţionare, respectiv instrumentul de biopsie cu senzor. TRIGER se va putea integra în sistemele de ecoendoscopie (EUS) Doppler color existente pe piaţă. Acele de biopsie specifice procedurilor endoscopice vor fi modificate pentru a conţine senzorii electromagnetici ai sistemului de orientare electromagnetic. Sistemul va fi controlat de catre medic prin intermediul unui software de co-registrare imagistică şi orientare. Întregul sistem TRIGER va fi încorporat în eco-endoscopul (EUS) Doppler color achiziţionat în cadrul acestui proiect. Activitatea de testare presupune determinarea capacităţii de vizualizare şi evaluare în timp real a microvascularizaţiei tumorale. Se vor realiza o serie de teste privind precizia de co-registrare între informaţia bi-dimensională în timp real furnizată în timpul ecoendoscopiei (EUS) şi modelul tridimensional al zonei anatomice de interes obţinut din secţiunile seriate obţinute prin CT sau RM. Se va evalua totodată precizia de poziţionare obţinută prin utilizarea sistemului de orientare electromagnetic.

4. Promovarea pe piaţă a sistemului TRIGER la nivel naţional şi internaţional.

Compania înfiinţată în urma acestui proiect va fi înscrisă ca potenţial contractor al activităţilor de cercetare atât la nivel naţional pe site-ul ANCS (Registrul Potenţialilor Contractori), cât şi la nivel internaţional pe site-ul CORDIS (FP7). Se vor realiza o serie de activităţi de promovare a companiei la nivel naţional şi internaţional prin site-ul propriu, mass-media, participarea la conferinţe şi workshopuri, activităţi la nivelul Casei Asigurărilor de Sănătate, contactarea unor potenţiali clienţi precum marile firme producătoare de echipamente medicale, contactarea cabinetelor medicale / instituţiilor publice din ţară care au în dotare ecoendoscoape şi doresc modernizarea acestor aparate.

Indicatori de implementare a proiectului TRIGER

INDICATORI

Valoare la începutul perioadei de implementare Valoare la sfârşitul perioadei de implementare

Realizare

Număr echipamente achizitionate ca urmare a proiectului 0 10
Numar echipamente IT achizitionate ca urmare a proiectului 0 6
Numar cereri brevete/know-how/rezultate de cercetare introduse în productie 0 1
Aplicaţie informatică achizitionata(software) 0 1
 

Rezultat

Locuri de munca create datorită proiectului (număr) 0 2
Locuri de munca menţinute datorită proiectului (număr) 0 2
Contribuţia privată a solicitantului la proiect (Lei) 0 265080
Cereri de brevete rezultate din proiect (numar) 0 1
Numar tehnologii noi rezultate 0 1
Numar echipamente/instrumente noi rezultate 0 1

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Copyright © 2011-2012 medinsys.com