Etapa I (Perioada 1 iulie 2014 - 31 dec. 2014)

Rezumatul etapei

Etapa I a cuprins urmatoarele activitati:

Activitatea 1.1. Definirea specificatiilor tehnice ale sistemului TUMORSENSE.

Rezultat realizat integral: Studiu de fezabilitate

În cadrul acestei etape s-a realizat un studiu al literaturii cu privire la subiectul tensiunilor tumorale, a stress-ului solid la nivel tisular și a mijloacelor de evaluare cantitativă și calitativa a acestuia. Principalele aspecte abordate in cadrul studiului de feazabilitate sunt:

1. Stadiul existent al cercetărilor asupra Stress tumoral

2. Materiale piezoelectrice si tehnici de depunere a straturilor subtiri pentru crearea micro-senzorilor in medicina.

3. Caracteristicile viitorului sistem TUMORSENSE

S-au realizat totodată primele variante de design și primele operații tehnice de realizare practică a viitorului senzor de stress tumoral.

S-au abordat astfel două variante constructive, una în curs de realizare în cadrul Medinsys SRL care este coordonatorul acestui proiect și o a doua în cadrul Institutului Național de Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației, INFLPR, Măgurele.

Copyright © 2012-2014 medinsys.com